XE TẢI HINO THÙNG GIÁ GỐC


Sắp xếp theo:
Show:
GIÁ XE TẢI HINO FC 2018 THÙNG BỬNG NHÔM
THÔNG SỐ XE HINO EURO 4 THÙNG MUI BẠT 5.6 M Trọng lượng bản thân :: 4205 Kg Tải trọng cho phép chở :: 6000 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7545 x 2400 x 3280 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 5600 x 2240 x 645/2060 mm
GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN THÙNG DÀI 4.5 M
THÔNG SỐ XE HINO 2018 THÙNG MUI BẠT 4.5 M Trọng lượng bản thân :: 4155 Kg Tải trọng cho phép chở :: 6000 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 10350 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 6300 x 2290 x 3200 mm Kích thước lòng thùng :: 4370 x 2120 x 1540/2050 mm
MUA BÁN XE TẢI HINO 6 TẤN THÙNG DÀI 6.8 M
THÔNG SỐ XE HINO 6 TẤN THÙNG MUI BẠT 6.7 M Trọng lượng bản thân :: 4305 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5900 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8560 x 2420 x 3200 mm Kích thước lòng thùng hàng ) :: 6650 x 2280 x 730/2065 mm
GIÁ XE TẢI HINO 2018 THÙNG MUI BẠT 5.4 TẤN

THÔNG SỐ XE HINO 5.5 TẤN THÙNG MUI BẠT 7.2 M Trọng lượng bản thân :: 4905 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5300 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9220 x 2420 x 3220 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7200 x 2280 x 770/2060 mm

ĐẠI LÝ XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG MUI BẠT
THÔNG SỐ XE HINO 8 TẤN THÙNG MUI BẠT 7.3 M Trọng lượng bản thân :: 7355 Kg Tải trọng cho phép chở :: 7825 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15375 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao ::: 9570 x 2500 x 3560 mm Kích thước lòng thùng :: 7270 x 2345 x 770/2150 mm
GIÁ XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG BẠT 8.8 M
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 9.4 TẤN 2018 THÙNG BẠT Trọng lượng bản thân :: 7355 kG Tải trọng cho phép chở: : 7650 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 15200 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11070 x 2500 x 3530 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8800 x 2345 x 770/2150 mm
MUA BÁN XE TẢI HINO 16 TẤN THÙNG MUI BẠT
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 3 CHÂN 2018 THÙNG BẠT 16 TẤN Trọng lượng bản thân :: 8605 kG Tải trọng cho phép chở :: 15200 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9975 x 2500 x 3570 mm Kích thước lòng thùng :: 7740 x 2360 x 780/2150 mm
BẢN GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN THÙNG MUI BẠT
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 3 CHÂN 2018 THÙNG MUI BẠT Trọng lượng bản thân :: 9505 Kg Tải trọng cho phép chở :: 14300 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11630 x 2500 x 3600 mm Kích thước lòng thùng :: 9400 x 2345 x 770/2150 mm
GIÁ XE HINO 2 CẦU THẬT THÙNG BỬNG NHÔM
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 3 CHÂN 2018 THÙNG MUI BẠT Trọng lượng bản thân :: 9805 Kg Tải trọng cho phép chở :: 14000 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11650 x 2500 x 3560 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 9400 x 2345 x 770/2150 mm
MUA BÁN XE HINO 5 TẤN THÙNG KÍN 4.5 M
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 5.2 TẤN THÙNG KÍN Trọng lượng bản thân :: 3155 Kg Tải trọng cho phép chở :: 4900 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 8250 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao ::: 6170 x 1990 x 2950 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 4360 x 1850 x 1850 mm
MUA XE HINO 5.2 TẤN THÙNG KÍN TRẢ GÓP
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 5.2 TẤN THÙNG KÍN Trọng lượng bản thân :” 3455 kG Tải trọng cho phép chở :: 4850 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 8500 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7465 x 2190 x 3070 mm Kích thước lòng thùng :: 5600 x 2050 x 1965 mm
BẢN GIÁ XE HINO 4.5 TẤN THÙNG KÍN INOX
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 5 TẤN THÙNG KÍN Trọng lượng bản thân :: 3205 Kg Tải trọng cho phép chở :: 3400 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 6800 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 6900 x 1980 x 2870 mm Kích thước lòng thùng :: 5030 x 1830 x 1780 mm
XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG KÍN BẢO ÔN 8,6 M

THÔNG SỐ XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG KÍN Trọng lượng bản thân : 7105 kG Tải trọng cho phép chở : 7800 kG Số người cho phép chở : 3 người Trọng lượng toàn bộ : 15100 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 10700 x 2500 x 3700 mm Kích thước lòng thùng hàng : 8450 x 2350 x 2270 mm

GIÁ XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG KÍN COMPOSITE

THÔNG SỐ XE HINO FG8JP7A-E THÙNG KÍN DÀI 7,2 M Trọng lượng bản thân :: 7105 Kg Tải trọng cho phép chở :: 8200 kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15500 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9430 x 2500 x 3720 mm Kích thước lòng thùng :: 7110 x 2400 x 2290 mm

XE HINO 6.4 TẤN FC9JNTA THÙNG DÀI 7.3 M
THÔNG SỐ XE HINO FC9JNTA THÙNG KÍN DÀI 7,3 M Trọng lượng bản thân : 5005 kG Tải trọng cho phép chở : 5200 kG Số người cho phép chở : 3 người Trọng lượng toàn bộ : 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 9155 x 2500 x 3190 mm Kích thước lòng thùng : 7220 x 2380 x 2065 mm
BẢN GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN THÙNG NGẮN
THÔNG SỐ XE HINO 2018 THÙNG KÍN 5.7 M Trọng lượng bản thân :: 4655 kG Tải trọng cho phép chở :: 5550 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7700 x 2400 x 3260 mm Kích thước lòng thùng :: 5750 x 2250 x 2060 mm
MUA XE HINO FC 2018 THÙNG KÍN GIÁ GỐC
THÔNG SỐ XE HINO FC 6.4 TẤN THÙNG KÍN Trọng lượng bản thân :: 4755 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5450 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8780 x 2500 x 3200 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6860 x 2380 x 2060 mm
GIÁ XE HINO 6.4 TẤN THÙNG KÍN BỬNG NÂNG
THÔNG SỐ XE HINO 6.4 TẤN 2018 THÙNG KÍN BỬNG NÂNG Trọng lượng bản thân :: 5655 Kg Tải trọng cho phép chở :: 4550 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8470 x 2410 x 3210 mm Kích thước lòng thùng :: 6310 x 2250 x 2050 mm
0914855799