XE HINO THÙNG ĐÔNG LẠNH

MUA BÁN XE TẢI HINO ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH TRẢ GÓP

THÔNG SỐ XE HINO ĐÔNG LẠNH 15 TẤN

Trng lượng bn thân :

9605

kG

Phân bố : - Cầu trước :

3775

kG

- Cầu sau :

5830

kG

Tải trọng cho phép chở :

14200

kG

Số người cho phép chở :

3

người

Trọng lượng toàn bộ :

24000

kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :

9950 x 2500 x 3840

mm

Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :

7550 x 2320 x 2310/---

mm

Tư vấn viên: 0914.75.15.99

EMail: vuphong.hino@gmail.com

Website: https://xetaichuyendung3s.com

Địa chỉ: 68, Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam


Sắp xếp theo:
Show:
GIÁ XE TẢI HINO 3 CHÂN ĐÔNG LẠNH MÁY ĐỨNG

THÔNG SỐ XE HINO 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH MÁY ĐỨNG Trọng lượng bản thân :: 10605 Kg Tải trọng cho phép chở :: 13200 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11550 x 2500 x 3830 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8550 x 2320 x 2310 mm

GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HINO 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 10855 Kg Tải trọng cho phép chở :: 12950 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11660 x 2500 x 3830 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 9100 x 2320 x 2310 mm

GIÁ XE HINO 3 CHÂN THÙNG ĐÔNG LẠNH 9.3 M

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HINO 3 CHÂN THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 10205 kG Tải trọng cho phép chở :: 13600 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11660 x 2500 x 3790 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 9250 x 2340 x 2330 mm

GIÁ XE TẢI HINO 7 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH 8.6 M

THÔNG SỐ XE TẢI HINO 9.4 TẤN 2019 THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 8655 Kg Tải trọng cho phép chở :: 6900 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15750 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11030 x 2500 x 3750 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8600 x 2320 x 2260 mm

GIÁ XE TẢI HINO 2019 THÙNG ĐÔNG LẠNH 8 TẤN

THÔNG SỐ XE TẢI HINO 2019 THÙNG ĐÔNG LẠNH 8 TẤN Trọng lượng bản thân :: 7755 Kg Tải trọng cho phép chở :: 7650 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15600 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9410 x 2500 x 3750 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7000 x 2320 x 2260 mm

GIÁ XE HINO 6T THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN

THÔNG SỐ XE TẢI HINO THÙNG ĐÔNG LẠNH 6.6 M TẢI 5.9 TẤN Trọng lượng bản thân :: 4955 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5850 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 11000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8680 x 2300 x 3330 mm Kích thước lòng thùng :: 6570 x 2120 x 2065 mm

GIÁ XE TẢI HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 6 TẤN

THÔNG SỐ XE HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 6 TẤN Trọng lượng bản thân :: 4505 kG Tải trọng cho phép chở :: 5700 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7680 x 2300 x 3240 mm Kích thước lòng thùng hàng:: 5600 x 2180 x 2050 mm

GIÁ XE TẢI HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 3.5 TẤN

THÔNG SỐ XE HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 4 TẤN Trọng lượng bản thân :: 3755 kG Tải trọng cho phép chở :: 3550 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 7500 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7010 x 2120 x 2980 mm Kích thước lòng thùng hàng:: 5050 x 2000 x 1870 mm

GIÁ XE TẢI HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 5.2 TẤN

THÔNG SỐ XE HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 3905 kG Tải trọng cho phép chở :: 4400 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 8500 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7565 x 2150 x 3100 mm Kích thước lòng thùng hàng:: 5600 x 2030 x 1950 mm

GIÁ XE TẢI HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 1.5 TẤN HỢP LÝ

THÔNG SỐ XE HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 1.5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 3190 kG Tải trọng cho phép chở :: 1490 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 4875 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 6120 x 1860 x 2900 mm Kích thước lòng thùng :: 4310 x 1700 x 1830 mm

XE TẢI HINO 9.4 TẤN ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH

THÔNG SỐ XE TẢI HINO FG ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân : 7255 kg Tải trọng cho phép chở : 7650 kg Số người cho phép chở : 3 Người Trọng lượng toàn bộ : 15100 kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 10320 x 2500 x 3700 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 8000 x 2340 x 2270 mm

GIÁ XE TẢI HINO FL 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH 9.25 M
THÔNG SỐ XE HINO FL ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :) 9955 kg Tải trọng cho phép chở :) 13850 kg Số người cho phép chở :) 3 Người Trọng lượng toàn bộ : 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 11380 x 2500 x 3810 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 9000 x 2340 x 2330 mm
GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN  ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE HINO ĐÔNG LẠNH 15 TẤN Trọng lượng bản thân :) 9605 kG Tải trọng cho phép chở :) 14200 kG Số người cho phép chở :) 3 người Trọng lượng toàn bộ :) 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 9950 x 2500 x 3840 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 7550 x 2320 x 2310/--- mm
0914855799